Click to Watch in HD > ภาวะโลกร้อนกับข้อตกลงปารีส | 07-10-59 | ไทยรัฐเจาะประเด็น | ThairathTV

Watch ปฏิเสธไม่ได้ว่าพายุที่เกิดถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง ปลายปีที่แล้วในการประชุมโลกร้อนที่กรุงปารีสผู้แทนกว่า 190 ประเทศได้ให้ความเห็นชอบในข้อตกลงแต่มาถึงตอนนี้เวลาผ่านมาเกือบปียังมีหลายประเทศยังไม่ได้ให้สัตยาบัน โดยล่าสุด มีสหภาพยุโรป จีนและสหรัฐซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ได้ให้สัตยาบันแล้วแต่นักวิชาการยังคงกังวลว่าถ้าประเทศที่เหลือไม่รีบให้สัตยาบันและถ้าทุกภาคส่วนไม่กระตือรือร้นก็อาจจะไม่ทันการและเมื่อถึงเวลานั้นโลกอาจต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ยากจะคาดการได้ ติดตามได้จากรายงาน ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.thairath.tv Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV Instagram : https://instagram.com/thairathtv Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw

Youtube Channel / thairath
Loading