Click to Watch in HD > พิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป อุบล เขต1

Watch พิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2559

Youtube Channel / GuideUbon CH
Loading