Click to Watch in HD > ภาพแห่งความทรงจำของคุณทวด103ปี ถวายเนกไทพ่อหลวง / เทปพิเศษ ครัวkorat tv ถวายอาลัย

Watch เทปพิเศษ korat tv ร่วมถวายอาลัยพ่อหลวงของแผ่นดิน กับคุณทวยวัย 103 ปี นำภาพแห่งความทรงจำ เมื่อ 60 ปี ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าถวายเนกไทต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และท่านทรงรับเนกไทผ้าไหมจากคุณทวด ขณะที่ไปนยั่งรอรับเสด็จกับลูกชาย

Youtube Channel / ครัว korat tv
Loading