ติดตามตารางการปฏิบัติธัมม์ได้ที่นี่ http://www.thammatipo.comการปฏิบัติธัมม์ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 อริยมรรคมีองค์ 8 ด้วยวิธีการดูจิต แสดงธัมม์โดย พระอาจารย์ ธมฺมทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง