Click to Watch in HD > 15/01/2013 [ตีสิบ]ช่วง ทอล์ค3/4

Watch พาสสอง ค่ะ พอดี อัพไม่ขึ้น เพราะ ไฟล์ยาวเกินไป เลยต้องตัดเป็น สองไฟล์ เลยอัพช้า ขอดทษด้วยค่ะ ^^ http://www.youtube.com/watch?v=fQaSrpyHJUg http://www.youtube.com/watch?v=9MzNGK9eh2w

Youtube Channel / Kirei Kawaii
Loading