Click to Watch in HD > เทคนิคการ แกะกุ้ง 2 แบบ l CHEF KUNG and DOGS

Watch หลาย ๆ คนมีความรู้สึกว่าการแกะกุ้งมันยุ่งยาก วันนี้ chef kung and dogs มาเผยเทคนิค ง่าย ๆ การแกะกุ้ง ที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้แบบโปร วันนี้มาทีเดียว 2 แบบ ซึ่งมั่นใจว่าทุกคนสามารถทำได้

Youtube Channel / Chef Kung and Dogs
Loading