Click to Watch in HD > 朗嘎拉姆 2016 Langgalamu 追夢 1982 邓丽君

Watch https://www.facebook.com/Lamufanclub/ เพลง 《追梦》ตามหาฝัน บันทึกเสียงในปี 1982 เติ้งลี่จวิน คลิปนี้ ประกอบด้วย เสียงร้องของน้องอิงค์และเติ้งลี่จวินคู่กัน

Youtube Channel / Lamu Fanclub
Loading