Click to Watch in HD > เงินทองไม่ต้องเครียด : มองเมืองไทยผ่านมุม ผู้ว่า ธปท. [21-03-60] 2/3

Watch พบกันทุกวันอังคาร กับ คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บลจ.บัวหลวง และ เชิญ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

Youtube Channel / Money Channel Thailand
Loading