Click to Watch in HD > แสดงละครลูกเสือหมู่โกษาปาน ปปภ 2559

Watch เป็นคลิปการแสดงละครในคืนของวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สองของการเข้าค่ายลูกดสือครับ ภาพอาจไม่ค่อยชัด เสียงรบกวนอาจเข้าบ้าง บางช่วงกล้องอาจสั่น ต้องขอโทษในจุดนี้ด้วยน้อ

Youtube Channel / PPP event clips
Loading