Click to Watch in HD > 2/9 âm lịch chùa Phật Quang

Watch Chủ nhật 2/9 âm lịch tại chùa Phật Quang. Tổ chức tu 1 ngày an lạc, tụng trọn bộ kinh pháp hoa và lạy tam bộ nhất bái.

Youtube Channel / Man Huong
Loading