Click to Watch in HD > บรรยายปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 สาขาย่างกุ้ง ประเทศพม่า

Watch บรรยายปุ๋ยมูลค้างคาว อินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ที่ J and C สาขา ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ลูกค้าสนใจฟังและจดข้อมูลการเพิ่มผลผลิตกันทุกคน และ อยากให้เรามาบรรยายทุกเดือน เพราะ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตของเรา ตอนนี้ลูกค้าชาวพม่า สนใจมากๆครับ สอบถามเพิ่มเติม โทร.086-212-4455

Youtube Channel / ปุ๋ยมูลค้างคาว อินทรีภัณฑ์ 633
Loading