Click to Watch in HD > วิธีล้างผักผลไม้ให้ปลอดภัย ลดสารพิษได้ถึง 90%+++

Watch ปัจจุบันผักผลไม้ที่เราซื้อกันตามท้องตลาดจะมีสารเคมีหรือสารพิษตกค้างในปริมาณที่สูง วันนี้มีวิธีการล้างผักผลไม้ด้วยวิธีง่ายๆ เพื่อลดสารพิษได้ถึง90%++มาฝากกันค่ะ

Youtube Channel / Home-made Smile Video
Loading