Click to Watch in HD > Basher - พรุ่งนี้ของเรา

Watch พรุ่งนี้ของเรา Artist : basher มีใครบางคนเข้ามาถาม ถามฉันว่าฉันมีความสุขเหรอ กับการรักคนอย่างเธอ ทั้งๆเธอเอาแต่ใจ ต้องคอยง้อเธอ ฉันจะทนเธอได้อย่างไร ฉันรู้ว่าฉันไม่มีเหตุผล มันเป็นอารมณ์จากใจฉัน มันบอกว่าฉันรักใคร พรุ่งนี้เธออาจทิ้งกัน และฉันอาจต้องเสียใจ แต่ฉันก็ไม่เสียดาย *ฉันไม่รู้ว่าเราจะรักกันไปอีกนานเท่าไหร่ และก็ไม่รู้ทางเดินของเรานั้นมันจบลงที่ไหน แต่ที่รู้ดีคือวันนี้ ที่ฉันได้รักเธอหมดหัวใจ พรุ่งนี้ของเราจะดีหรือร้าย ฉันไม่สนใจ เพราะฉันพอใจกับวันนี้ ถึงแม้อะไรต่อจากนี้ มันอาจเปลี่ยนแปลงมากมาย พรุ่งนี้เธออาจทิ้งกัน และฉันอาจต้องอ้างว้าง แต่ฉันไม่เคยเสียดาย (*,*) แต่ที่รู้ดีคือวันนี้ ที่ฉันได้รักเธอหมดหัวใจ พรุ่งนี้ของเราจะดีหรือร้าย ฉันไม่สนใจ

Youtube Channel / DraftAnimeHD
Loading