Click to Watch in HD > คำถามสำคัญ ทำไมพี่ Bie the ska ถึงลาออกจากงานครับ...!!!

Watch นายตัวเองระดับประเทศ พี่บี้ เดอะสกา กับคำถามจากวิชญ์และแพม มาดาม Startyourway ว่า ทำไมพี่ถึงลาออกจากงานครับ ขอบพระคุณพี่ Bie The Ska มากๆครับ https://www.youtube.com/user/bomberball ขอบพระคุณงาน Event จาก https://www.facebook.com/webtvasia.thailand/ http://www.startyourway.com http://www.facebook.com/startyourwaybyvit http://www.facebook.com/groups/startyourwaycommunity

Youtube Channel / Startyourway Official
Loading