Click to Watch in HD > 【BikMCTH】- Minecraft Space Battleship Yamato : Live Action

Watch กลับมาอีกครั้งกับยานยามาโต้ ครั้งนี้มาใน รูปแบบของยานในภาพยนตร์ Space Battleship Yamato : Live Action (2010) และนำมาผสมผสานกับ Space Battleship Yamato ในเวอร์ชั่นอื่นๆ แล้วมาสรุปเป็นเนื้อเรื่อง - เนื้อเรื่อง ยามาโต้ต้องออกเดินทางไปดาวอิสกันดาร์ที่อยู่ในเมฆแมกเจลแลนใหญ่ ที่ห่างจากโลก 178,000 ปีแสง ในระหว่างการเดินทางมักจะมีอุปสรรค์เสมอ ________ เพลง 1.Space Battleship Yamato OST _________ Facebook :https://goo.gl/5KrIn0 Subscribe :http://goo.gl/H26oNc

Youtube Channel / BikMCTH
Loading