Click to Watch in HD > Bánh Bao Bự - Tập 9 - Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới

Watch Đạo diễn: Thành Võ - Diễn viên : Cris Phan, Shi (Vũ Tường Vân), Bánh Canh, Phương Bảo, Vân Art, Tít, Duy Phong, Thành Võ - Kịch Bản: 3B Team - Quay phim: Đặng Duy Phong, Thành Võ - Hiện Trường: Vân Art, Phương Bảo, Tít, - Hậu kì : Thành Võ - Liên hệ quảng cáo: email: [email protected] điện thoại: 0121 371 4444 FB: đạo diễn: Thành Võ : https://www.facebook.com/thanhvo3b diễn viên: Cris Phan : https://www.facebook.com/cris.phan.7?fref=ts Vũ Tường Vân : https://www.facebook.com/shi.ptc?fref=ts Bánh Canh : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009857593444 and fref=ts Vân Art: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004118406342 and fref=ts Phương Bảo: https://www.facebook.com/Bao.P.B?fref=ts Duy Phong: https://www.facebook.com/ngozdoll?fref=ts Tít: https://www.facebook.com/ipin.vu?fref=ts

Youtube Channel / Bánh Bao Bự
Loading