Click to Watch in HD > Cocktail - เมื่อฉันทำให้เธอแล้วทุกอย่าง ver.Heartless Live

Watch เนื้อเพลง เมื่อฉันทำให้เธอแล้วทุกอย่าง - Cocktail สิ่งที่ตัวฉันรู้คือสิ่งตัวฉันตอนนี้ยังคงรักเธอ และจะเป็นเช่นนั้นเสมอ ไม่ว่ากาลเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ อยากจะรั้งเธอไว้ ไม่อยากปล่อยเธอไป แต่ว่าฉันคงห้ามไม่ได้ เพราะรักเก่า และคงทำให้เธอนะเบื่อ สิ่งที่พอจะทำในวันนี้ก็ทำแล้วทุกสิ่ง แต่ดูความเป็นจริง ก็ยังคงไม่แตกต่างไปสักเท่าไหร่ ในวันนี้มันคงสุดทาง ยิ่งตัวฉันฝืนรักเรายิ่งเลือนลาง จางหายไป หรือเธอเห็น ว่าฉันทนรับได้ทุกสิ่ง รับได้ทุกอย่าง จะพะอืดพะอมกล้ำกลืนฝืนทนให้เธอบอกมา ว่ารักเราเก่า มันไม่เร้าใจ ก็จบกันไปจากกันทีเท่านี้พอ สิ่งที่พอจะทนในวันนี้ก็ทนแล้วทุกอย่าง แต่ความรักเรายิ่งจืดจาง รักเรายิ่งเลือนลาง จางจืดไปทุกที ในวันนี้เราต้องจากกัน คงเหลือเพียงฉันที่ยังคงจมอยู่ กับรักอย่างนี้ (*) เมื่อเธอบอกมา ว่ารักเราเก่า มันไม่เร้าใจ ก็จบกันไป ก็จากกันที เมื่อเธอบอกมา ว่ารักเก่าๆ มันไม่เร้าใจ ก็จบกันไป จากกันทีเท่านี้พอ

Youtube Channel / Kozaa Destiny
Loading