Click to Watch in HD > อยากพับแผ่นฟ้า Cover By มด ญาณัฐฉรา

Watch ต้นฉบับ เพลงอยากพับแผ่นฟ้า ศิลปิน ไม้เมือง สังกัด แกรมมี่โกลด์ ทีมงาน Cover ห้องบัทึกเสียง ชาวเมืองโขง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ชาวเมืองโขงสตูดิโอ 1.วันชัย ชาวเมืองโขง (ครูปิ๊กโกโรpickolo).จบสาขาวิชาดนตรีสากล.ม.ราชภัฏอุบลราชธานี..เอกเครื่องเป่าทองเหลือง..ถนัดเทคนิคการขับร้อง..กีตาร์โปร่ง...เปียโน.. 2.เกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขง (ครูโอ๊ต..หรือครูเกียรติ)..จบสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ม.มหิดล..เอกกลองแจ๊ส..ถนัดเปียโน.. ซาวด์เอนจิเนียร์ 3.กิตติภูมิ เขียวขำ (ครูน้อง..หมอแคนใหญ่)จบดุริยางคศิลป์ม.มหาสารคาม ถนัด เครืองดนตรีพื้นบ้านทุกประเภท..เบส..กลอง.. 4.นพคุณ มลีรัตน์ (ครูจุ้ย)จบดุริยางคศิลป์ม.มหาสารคาม..เอกกีตาร์คลาสสิก.. ถนัดกีตาร์ไฟฟ้า.เปียโน.พิณ 5.อนุชิตฺ ชู้ช้าง (ครูช้าง)จบดุริยางค์ศาสตร์ม.ศิลปากร สาขาวิชาดนตรแจ๊ส..ถนัดแซกโซโฟน..เปียโน.. ดูแลการผลิต ลุน ลองซอง อุบลราชธานี

Youtube Channel / LONGSONG CHANNEL
Loading