Click to Watch in HD > Em Ơi Hà Nội Phố - Bằng Kiều

Watch - Song: Em Ơi Hà Nội Phố || Bằng Kiều || - Video Editor : Trung Nghĩa - Timer + Encoder + Uploader: Trung Nghĩa - Facebook : https://www.facebook.com/KennyGooner?... P/s: Dành tặng cho những ai đã - đang - sẽ gắn bó và yêu Hà Nội :D :D

Youtube Channel / Curel Destiny
Loading