Click to Watch in HD > Giới thiệu nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội

Watch Được sự linh hướng của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, thành lập 23/9/2012 với khẩu hiệu TÔI CHỌN GIÊSU Video được thực hiện bởi Ban truyền thông nhóm. Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009320604745

Youtube Channel / SVCG GP Hải Phòng
Loading