Click to Watch in HD > Hạnh vô úy của Bồ Tát Quán Thế Âm - ĐĐ. Thích Đồng Thành

Watch Sáng ngày 16/10/2016 (nhằm ngày 16/09 năm Bính Thân) Nhân khóa tu MNAL lần thứ 32, quý hành giả tu học kỷ niệm vía Bồ Tát Quán Thế Âm, nên đại đức Thích Đồng Thành - Tiến sĩ Phật Học đã chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề: Hạnh vô úy của Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Minh Hiệp - Đồng Nai

Youtube Channel / Kenh STD
Loading