Click to Watch in HD > Hát Văn-Hầu Đồng// Hoài Linh Hầu Đồng// Hầu Ông Hoàng Mười// hầu đồng 36 giá phần2

Watch Hát Văn-Hầu Đồng// Hoài Linh Hầu Đồng// Hầu Ông Hoàng Mười// hầu đồng 36 giá phần2 Hát Văn-Hầu Đồng// Hoài Linh Hầu Đồng// Hầu Ông Hoàng Mười// hầu đồng 36 giá phần2 Một số câu chuyện ghi lại rằng: Thánh ông Hoàng Mười là con của Đức vua cha Bát Hải Động Đình đầu thai thành vị tướng tên Lê Khôi dưới triều Lê, giúp Lê Lợi đánh tan giặc Minh. Khi đất nước thái bình, theo lệnh vua cha, ông hóa thân về trời. Từ đó, người dân vùng Nghệ An gọi ông là “Đức thánh minh”, lập nên đền thờ để hậu thế đời đời tưởng nhớ. Giả thuyết thứ hai cho rằng rằng: Ông Hoàng Mười chính là Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai của Lý Công Uẩn, cai quản châu Nghệ An. Tuy nhiên, cho đến nay giới nghiên cứu vẫn chưa tìm ra tư liệu hay bằng chứng nào để chứng minh cho giả thuyết này. Nhưng dẫu sao thì truyền thuyết vẫn tồn tại trong một bộ phận dân chúng, người ta vẫn coi ông Hoàng Mười là con trai đức vua cha Bát Hải Động Đình và dĩ nhiên, trong bài hầu giá của mình, người ta vẫn coi ông là Uy Minh Vương Lý Nhật Quang Hát Văn-Hầu Đồng// Hoài Linh Hầu Đồng// Hầu Ông Hoàng Mười// hầu đồng 36 giá phần2 cảm ơn các bạn đã theo dõi

Youtube Channel / HẦU ĐỒNG HÁT VĂN-
Loading