Click to Watch in HD > ปล่อย - ป๊อป ปองกูล | Covered by Be Elegance

Watch ต้นฉบับเพลง ปล่อย - ป๊อป ปองกูล http://www.youtube.com/watch?v=gNswu3XvmxE ติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ http://www.facebook.com/beelegance twitter : be_elegance ปล่อย - ป๊อป ปองกูล (Covered by Be Elegance) Re-Arranged by : ยงยุทธ มานะกรโกวิท (เอ็ดดี้ e-muzic) ขับร้องโดย Be Elegance วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ (มุก) Director : ยงยุทธ มานะกรโกวิท (พี่เอ็ดดี้) Producer : กิตติพันธ์ เหล่ายั่งยืนยง (โจ) Camera : ยงยุทธ มานะกรโกวิท (พี่เอ็ดดี้) Lighting : รัชกฤต บัวทอง (เบล) Editor and SFX : ยงยุทธ มานะกรโกวิท (พี่เอ็ดดี้) Website : http://www.e-muzic.com Youtube. E-Muzic http://www.youtube.com/emzztdo Facebook : http://www.facebook.com/iloveemuzic

Youtube Channel / Be Elegance
Loading