Click to Watch in HD > กฟน. เปิดจุดให้บริการชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือฟรี

Watch โทรศัพท์มือถือ ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็มักประสบปัญหาโทรศัพท์มือถือแบตหมด แต่วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะการไฟฟ้านครหลวง ได้เปิดจุดให้บริการชาร์จแบตเตอร์รี่ฟรีถึง 3 จุด ติดตามรายละเอียดจากรายงาน

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading