Click to Watch in HD > ดร.ภูมิรวิชญ์ ขัยภูริหิรัณกุล ( อบรม อสม นครสวรรค์)

Watch เป็นเรื่องราวราวเกี่ยวกับสุขภาพ แนะนำให้มีสุขภาพให้แข็งแรงไร้ความพิการ สุขภาพแข็งแรง ไร้ความพิการ แก่ อสม.ทั่วประเทศ ผมในฐานะ ผอ.ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยภูมิรวิชญ์ ในเครือ สมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และ ผอ.ภูมิรเวช คลินิกแพทย์แผนไทย วันนี้ขอแสดงความดีใจกับ อสม( อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ที่ได้รับการผ่านอบรมและรับความรู้เบื้องต้น ในการเข้าช่วยเหลือให้ความรู้แก่ชุมชนและชาวบ้านในเขตรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ในประเทศ ซึ่ง อสม ทุกท่่าน มีจิตตั้งใจในการเป็นจิตอาสาอย่างดีเยี่ยมในการที่จะปฎิบัติหน้าในการช่วยเหลือสังคมและลดภาระ ความพิการให้กับชุมชน วันนี้หวังว่า ความรู้ที่ผมได้ถ่ายในการอบรมแต่ละพื้นที่ คงได้รับผลประโยชน์แก่ประชาชนและ อสม ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ไม่มากก็น้อย...และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ประสานงานให้ความสะดวกทุกขบวนการ..ในการจัดการอบรมและบรรยายให้ความรู้..ในครั้ง วันนี้ ผมอยากเห็น คนไทยสุขภาพแข็งแรง ไร้ความพิการ สอบถาม 090-928-5999 /091-564-1448

Youtube Channel / ภูมิรวิชญ์ ชีวิตใหม่เลือกได้
Loading