Click to Watch in HD > ดวงดารา-ชะตาชีวิต(เตี้ย พิจิตร)

Watch ละครเรื่องดวงดารา ตอนชะตาชีวิต นำแสดงโดยเตี้ย พิจิตร.. ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน ไม่ว่าจะยากดีมีจนก็หนีกรรมไปไม่พ้น เราจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

Youtube Channel / Mmedia Channel Asia
Loading