Click to Watch in HD > รอง.ปธ.ป้อมมหากาฬเรียกร้องจัดตั้งพหุภาคีแก้ปัญหา ป้อมมหากาฬ : Bright News‬ 01-10-59

Watch หลังจากเกิดกระแสดราม่าเด็กชุมชนป้อมมหากาฬกอดขา ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. พร้อมร้องไห้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรสอบถามกับ นาย พรเทพ บูรณบุรีเดช รองประธานชุมชนป้อมมหากาฬ

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading