Click to Watch in HD > รอยน้ำตาของ ปชช.คลองลัดโพธิ์ หลังสิ้นพ่อเจ้าอยู่หัว : Bright News 18-10-59

Watch ความโศกเศร้าของประชาชนที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ประชาชนกล่าวย้ำ สิ้นพ่อแต่ไม่สิ้นรัก

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading