Click to Watch in HD > กศน.นนทบุรี จัดบริการย้อมผ้าสีดำให้ประชาชนฟรี : Bright News 17-10-59

Watch กศน.นนทบุรี จัดบริการรับย้อมเสื้อสีดำฟรี ช่วยประชาชนลดภาระการใช้จ่ายเงินหาซื้อชุดดำ ท่ามกลางประชาชนผู้มาใช้บริการจำนวนมาก

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading