Click to Watch in HD > ไม่เคยจะห่างกัน (เนื้อร้อง)

Watch แม้วันนี้ไม่มีเธอใกล้ๆ แต่ก็รู้ว่าใจเรานั้นไม่เคยจะห่างกัน ใครกี่คนไม่เคยคิดผูกพัน เพราะใจฉันนั้นมีแต่เธอเพียงเท่านี้ ด้วยภาระ และทางที่เราต้องเดิน แต่ว่าฉันไม่เคยเพลิดเพลิน คิดมองใคร อาจจะเผลอก็เพียงแค่สายตา เพราะหัวใจฉันรู้ว่า มีเธอในใจเท่านั้น อยู่ตรงนั้นเธอคิดถึงฉัน มากเท่าไร อยู่ตรงนี้เธอรู้ไว้เลยว่า คิดถึงเธอจนล้นหัวใจ ได้โปรดเธอจงมั่นใจ ว่าฉันคนนี้รักเพียงแต่เธอ อยู่ตรงนั้นเธอเองจะเหงาสักเท่าไร อยู่ตรงนี้ยิ่งเหงาเท่าไรก็ยิ่งรู้ ว่าฉันยิ่งรักเธอ ต่อให้เนิ่นนานที่เราไม่เจอะเจอ ทุกนาทีหัวใจเรานั้น ไม่เคยจะห่างกัน ด้วยภาระ และทางที่เราต้องเดิน แต่ว่าฉันไม่เคยเพลิดเพลิน คิดมองใคร อาจจะเผลอก็เพียงแค่สายตา เพราะหัวใจฉันรู้ว่า มีเธอในใจเท่านั้น อยู่ตรงนั้นเธอคิดถึงฉัน มากเท่าไร อยู่ตรงนี้เธอรู้ไว้เลยว่า คิดถึงเธอจนล้นหัวใจ ได้โปรดเธอจงมั่นใจ ว่าฉันคนนี้รักเพียงแต่เธอ อยู่ตรงนั้นเธอเองจะเหงาสักเท่าไร อยู่ตรงนี้ยิ่งเหงาเท่าไรก็ยิ่งรู้ ว่าฉันยิ่งรักเธอ ต่อให้เนิ่นนานที่เราไม่เจอะเจอ ทุกนาทีหัวใจเรานั้น ไม่เคยจะห่างกัน อยู่ตรงนั้นเธอคิดถึงฉัน มากเท่าไร อยู่ตรงนี้เธอรู้ไว้เลยว่า คิดถึงเธอจนล้นหัวใจ ได้โปรดเธอจงมั่นใจ ว่าฉันคนนี้รักเพียงแต่เธอ อยู่ตรงนั้นเธอเองจะเหงาสักเท่าไร อยู่ตรงนี้ยิ่งเหงาเท่าไรก็ยิ่งรู้ ว่าฉันยิ่งรักเธอ ต่อให้เนิ่นนานที่เราไม่เจอะเจอ ทุกนาทีหัวใจเรานั้น ไม่เคยจะห่างกัน NaMhee ^^

Youtube Channel / ALZ 008
Loading