Click to Watch in HD > พุทธวจน-พอจ.คึกฤทธิ์-ขันธ์ 5 / อนัตตา / ตอบคำถามข้อธรรม

Watch สนทนาธรรมเช้าวันศุกร์ 15 ม.ค. 2559 เผยแพร่เมื่อ 15 ม.ค. 2016 ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พอจ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง ลำลูกกาคลอง 10 ปทุมธานี ตัดต่อคลิปจาก : ป๊อก บางกรวย นนทบุรี

Youtube Channel / K. P.
Loading