Click to Watch in HD > องค์ภาฯ ยกพระหัตถ์รับไหว้ นายกประยุทธ์ ทรงน่ารักที่สุด

Watch องค์ภาฯ ยกพระหัตถ์รับไหว้ นายกประยุทธ์ ทรงน่ารักที่สุด ......................... #9palace พาทัวร์ รั้วรอบวัง ราชวงศ์จักรี ประวัติศาสตร์ เรื่องลึกลับ เฟซบุ้ค : https://www.facebook.com/9palace-1769555313306182/?skip_nax_wizard=true เรื่องอื่นๆ https://www.youtube.com/watch?v=UmnDtcLjITU https://www.youtube.com/watch?v=a5H9v4Ym9co https://www.youtube.com/watch?v=a5H9v4Ym9co https://www.youtube.com/watch?v=68HkPpYM5Ac ...............................

Youtube Channel / 9palace
Loading