Click to Watch in HD > บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 47 พ.ศ. 2516

Watch จากการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ 14 จังหวัด เมื่อ พ.ศ.2502 ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงรับรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ และการที่ทรงสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ประทับแรม ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระราชหฤทัยในลักษณะภูมิประเทศและวิถีชีวิตอันแท้จริงของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด นำมาซึ่งความช่วยเหลือมากมายที่พระราชทานให้ในกาลต่อมา มหากรุณาธิคุณเสด็จออกรับบาตรจากประชาชน #PICInspire #PacificInspirationChannel FACEBOOK : https://www.facebook.com/pg/Pacific-Inspiration-Channel-PIC-1655990041356808 ขอสงวนสิทธิ์โดย บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 1400 อาคารตึกไทย ถ.พระราม 4 คลองเตย กทม. 10110 ติดต่อ 02-249-9449 ต่อ 502 Email : [email protected] [email protected]มหาภูมิพลอดุลยเดช #พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

Youtube Channel / Pacific Inspiration Channel : PIC
Loading