Click to Watch in HD > ศรีเชียงใหม่รวมใจแปรอักษรรักพ่อหลวง ร.๙

Watch ปวงพสกนิกรชาวอำเภอศรีเชียงใหม่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช cr.เล่าสู่หลานฟังต่ายอรทัย...

Youtube Channel / ภูธร studio
Loading