Click to Watch in HD > นักเรียน | แย้งด้วยน้ำตา ว่าเราทำถูก ถามขนส่งมาแล้วใช้ได้

Watch แย้งด้วยน้ำตา ว่าเราทำถูก เจ้าหน้าที่ไม่ยอมฟังเหตุผล กรมขนส่งบอกว่าใช้ได้ ApCi Chrsk (กล่าว) กรุณาจับ!!! คนที่ทำผิดกฎหมายจริงๆ ไม่ใช่จับคนที่ไม่มีทางสู้ ในเมื่อ ท่าน อนุญาตให้ถ่าย ก็เดี๋ยวรู้กันครับ ใครผิด ใครถูก ท่านยศขนาดนั้นแล้ว ท่านน่าจะรู้ข้อกฎหมายดีนะครับ เจอกันครับ ขอบคุณที่มา.. ApCi Chrsk

Youtube Channel / Pruesapa Yodsakunma
Loading