Click to Watch in HD > เปิดบันทึกตำนาน ตอน พระอาจารย์(ดร.สิงห์ทน) สถานปฏิบัติธรรมนเรศ ดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

Watch เปิดบันทึกตำนาน ตอน พระอาจารย์สิงห์ทน นราสโก สถานปฏิบัติธรรมนเรศ ดอยเชียงดาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.(098-5155519) ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ ทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากหนีร้อนมาพึ่งเย็น ท่านจะให้การต้อนรับขับสู้อย่างเสมอภาคทุกคน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนเป็นเจ้าคนนายคน เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนเจ็บป่วยมาหาท่าน ท่านจะอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือจนความทุกข์ร้อนนั้นเบาบางลง ด้านวัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างเมื่อแจกจ่ายให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ล้วนมมีประสบการณ์หลากหลาย สามารถติดตามรายการเปิดบันทึกตำนานได้ที่ https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble

Youtube Channel / เปิดบันทึกตำนาน (OFFICIAL)
Loading