Click to Watch in HD > ดูแล้วน้ำตาจะไหล อย่าตัดใครออกจากชีวิตง่ายๆ

Watch ดูแล้วน้ำตาจะไหล อย่าตัดใครออกจากชีวิตง่ายๆ เราไม่อาจรู้ได้เลยว่า... เวลาของคนที่เรารักเหลืออยู่เท่าไหร่...พรุ่งนี้เขาจะยังอยู่กับเรามั้ย... วันนี้เราดูแลเอาใจใส่คนที่เรารักดีพอหรือยัง??? ขอบคุณคลิบดีๆจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Youtube Channel / งาดํา เซซามิน
Loading