Click to Watch in HD > เครื่องซักรองเท้าผ้าใบ แบบหยอดเหรียญ

Watch ในญี่ปุ่นจะมีร้านเครื่องซักผ้าที่ เครื่องปั่นผ้าให้แห้ง แบบหยอดเหรียญอยู่ตามชุมชุนต่างๆ ซึ่งในนั้นจะมีเครื่องซักรองเท้าผ้าใบด้วย วันนี้เราเลยไปลองใช้มาว่าจะเป็นไง

Youtube Channel / アンちゃんChannel
Loading