Click to Watch in HD > เผยสูตรหมักแป้งโอโคะโนะให้กรอบเหนียวนุ่มตอนทอดโอโคะโนะ(ตอนที่2)

Watch วิธี ทอด ใส่น้ำมันใหม่1ช้อนตั้งไฟให้ร้อน จึงตักแป้งโอโคะโนะที่เราเตรียมไว้แล้วลงไปทอด ตักใส่กะทะ2ทับพี

Youtube Channel / อีสาน พาแซบ
Loading