Click to Watch in HD > ร้องทันไหม?? ท่อนฮุกเพลง ก่อนฤดูฝน - The Toys ( Cover by Kimza)

Watch เมื่อเนื้อร้องช่วงหนึ่ง ต้นฉบับร้องเร็วและรัวมาก คิมจะร้องทันไหม?? โคตรฮา!! ร้องทันไหม?? ก่อนฤดูฝน - The Toys ( Cover by Kimza)

Youtube Channel / KimZa Story
Loading