Click to Watch in HD > คุณค่าของก้อนหิน

Watch นี่เป็นส่วนหนึ่งของ Podcast/Live กับ Pro Chain-Saharath​ ที่ผมเล่าหนึ่งเรื่องจากหนังสือเสียงใหม่ของผมนะครับ ถ้าอยากฟังบทสนทนาทั้งหมด - https://youtu.be/yg3cwk0zrnc

Youtube Channel / ฌอน บูรณะหิรัญ - Sean Buranahiran
Loading