Click to Watch in HD > รักคนจน (แก้ เราคนจน) - พอใจ จันทร์เพ็ญ หรือดวงใจ สีชมพู จากแผ่นเสียงต้นฉบับ

Watch เพลง รักคนจน แก้ เราคนจน ศิลปิน พอใจ จันทร์เพ็ญ คำร้อง/ทำนอง เกษรไหม สะไบแพร แยกเสียง สมัคร วงศาโรจน์

Youtube Channel / สายัณห์ โรจน์ปิยะการ
Loading