Click to Watch in HD > ไก่ต้มน้ำแดง เด็ด

Watch ไก่ต้มน้ำแดง ประกอบด้วย ปีกไก่ 4 ชิ้น และน้ำแดงแฟนต้า 1 ขวด ต้มไว้ประมาณ 25-45 นาที แล้วรับประทาน เพื่อนๆชอบลองทำทานเองได้นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับ

Youtube Channel / ตะหลิวบิน
Loading