Click to Watch in HD > สร้างฟอนต์ลายมือด้วยตัวเอง

Watch เมื่อหาฟอนต์ไม่ถูกใจ มาทำฟ้อนต์ของเราเองกันดีกว่า มาดูเทคนิคการสร้างฟอนต์ลายมือด้วยตัวเอง ปรับใช้ได้กับงาน โลโก้,เครดิต,Typography ทำเองได้ง่าย ๆ ด้วยเทคนิคการใช้ Photoshop https://www.facebook.com/Warunyuwblog/

Youtube Channel / Warunyu storyteller
Loading