Click to Watch in HD > ภัยเงียบ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง รู้เร็วรักษาได้ 080-118-1118

Watch คุณสุภัสรา เอมเอก ผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย ปัจจุบันไม่พบเซลล์มะเร็งแล้ว ดูแลด้วยการสร้างภูมิสมดุลให้กับตัวเอง ด้วยงานวิจัยฯ APCO ปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร. 080-118-1118 Line ID: http://www.line.me/R/ti/p/0801181118 ********************** คุณสุภัสรา เอมเอก มะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย ลามไปที่กระดูก งานวิจัยฯ Operation Bim ดูแลสุขภาพ ปัจจุบันไม่พบเซลล์มะเร็ง ดูเหมือนคนปกติทุกอย่าง

  • 1Youtube Channel / Wera bim
    Loading