Click to Watch in HD > พิธีกรสาวจีน หัวใจวายคาเวที

Watch พิธีกรสาว ชาวจีนหัวใจวายเฉียบพลันกลางเวทีขณะทำหน้าที่พิธีกร และ เสียชีวิตกระทันหันทันที ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าและทำเอาผู้ชมตกตะลึง

  • 1Youtube Channel / Sheep Channel
    Loading