Click to Watch in HD > ថ្ងៃនេះ បងប្អូនខ្មែរអាមេរិកកាំង នៅក្រុង ឡង ប៊ិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញា៉ បានធ្វេីបាតុកម្មជាលេីកទីពី

Watch ថ្ងៃនេះ បងប្អូនខ្មែរអាមេរិកកាំង នៅក្រុង ឡង ប៊ិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញា៉ បានធ្វេីបាតុកម្មជាលេីកទីពីរ ទាមទារអេាយមានការដេាះលែង លេាក កឹម សុខា។ បាតុកម្មទីមួយត្រូវបានធ្វេីឡេីង កាលពី ថ្ងៃ ១០ ខែ សីហា ២០១៧។

  • 1Youtube Channel / KH Social News
    Loading