Click to Watch in HD > พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

Watch แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Youtube Channel / krubest miyamoto
Loading