Click to Watch in HD > มีเงิน 5,000 ลงทุนอะไรดี

Watch ถ้าคุณมีเงิน 5,000 บาท คุณจะสร้างธุรกิจของตัวเองอย่างไร นี่คือภารกิจสุดท้าทายเพื่อทำให้คุณได้กลายเป็นนายตัวเอง อนึ่ง Tina Seelig ได้เขียนกรณีศึกษานี้ไว้ในหนังสือ What i Wish i Knew When I Was 20 และมีแปลเป็นไทยโดยสำนักพิมพ์ Welearn ในชื่อ น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 คุณสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่นี่ครับ http://www.welearnbook.com http://www.startyourway.com/ http://www.facebook.com/startyourwaybyvit https://www.facebook.com/groups/startyourwaycommunity

Youtube Channel / Startyourway Official
Loading