Click to Watch in HD > นนทบุรีเร่งวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมท่าน้ำนนท์ : Bright News‬ 01-10-59

Watch หลังจากกรมชลประทานออกประกาศเตรียมเร่งระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุด 2,000 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาทีในวันที่ 6 ต.ค.นี้ ล่าสุดประชาชนใกล้พื้นที่รับน้ำเตรียมรับมืออย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading